กิจกรรม Thai-American Community Against Asian Hate Crime ที่ไทยทาวน์ ฮอลลีวูดประมวลภาพกิจกรรม Thai-American Community Against Asian Hate Crime จัดขึ้นที่ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด

กิจกรรม Thai-American Community Against Asian Hate Crime จัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงและอาชญากรรมการเหยียดเชื้อชาติที่พุ่งเป้าตรงมายังชุมชนชาวเอเชีย โดยมีสมาคม องค์กรต่างๆ ของไทย เข้าร่วมกันอย่างมากมาย

และในงานมีการขึ้นพูดของข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น อาทินายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส , Mitch O’ Farrell สมาชิกสภาเมืองแอลเอ เขต13 , กัปตัน Steven Lurie จากแอลเอพีดีที่ดูแลพื้นที่ฮอลลีวูด , Dennis M. Kneer หัวหน้าเจ้าหน้าที่เชอฟรีแผนก North Patrol Division จากสำนักงานเชอรีฟเขตปกครองลอส แอนเจลิส เป็นต้น

#เหยียด #เอเขีย #คนไทย #อเมริกา

CLICK HERE TO VIEW THE SOURCE